โชคมณีขนส่ง บริการ รถเฮี๊ยบรับจ้าง รถเครนให้เช่า โทร.085-8116933

การใช้เครน

รถเฮี๊ยบ3ตัน รถเฮี๊ยบ5ตัน รถเครน10-25ตัน พร้อมให้บริการ โดยทีมงานมืออาชีพ

บทความ

บทความ

การใช้เครนและสลิง

 การยกหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก  จำเป็นต้องใช้เครนหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เครื่องดังกล่าวมีความเสี่ยงมากจึงต้องมีกฎหมายควบคุม  พนักงานขับเครนจะต้องมีใบอนุญาตขับเครน การผูกน้ำหนักสิ่งของหนักๆ กับลวด และใช้ตะขอเกี่ยวนั้นเป็นที่รู้จักกัน     ทั่วไปเป็นสลิง  ซึ่งงานเช่นนี้จะต้องใช้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ด้านการขับเป็นพิเศษ

ดังนั้นถ้าพนักงานที่ใช้เครนและสลิงไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฎิบัติงานเครนและสลิงเป็นอันขาด

1.  เครนที่มีขนาด 5 ตัน หรือมากกว่าจะต้องมีพนักงานขับเครนที่มีใบอนุญาต  สำหรับเครนที่ขับบนที่สูงหรือเครนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 ตัน จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ได้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนด หรือฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น

2.  การทำงานสลิงนั้น พนักงานที่จะปฏิบัติงานได้จะต้องเป็นผู้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนดเท่านั้น โดยอนุญาตให้ทำงานกับสลิงที่มีน้ำหนัก 1 ตัน หรือมากกว่า ส่วนงานสลิงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ตัน ดังนั้นพนักงานสลิงจะต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งและผ่านการอบรมพิเศษ

3.  ถ้าพนักงานนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ช่วย พนักงานคนนั้นจะได้รับการปรึกษาหารือในการเตรียมการและวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าดังกล่าว

4.  เครื่องมือประกอบเครนและสลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบตามที่กำหนด (ก่อนและระหว่างการใช้งาน)  หากตรวจสอบความผิดปกติให้หยุดการใช้งานโดยทันที และรายงานให้หัวหน้างานเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่อไป

5.  หลีกเลี่ยง เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินไป  การแขวนในลักษณะทแยงมุม

6.  ตรวจดูตะขอเกี่ยวให้หนาแน่น  และมีการขึงลวดอย่างถูกต้องก่อนการยกสิ่งของเมื่อยกน้ำหนักพ้นพื้นเล็กน้อย ให้หยุดเครน แล้วตรวจสลิง

เพื่อความปลอดภัย

7.  ยกน้ำหนักให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายไป

8.  พนักงานควบคุมจะต้องไม่ละสายตาไปจากสวิตซ์ในระหว่างในปฏิบัติงานหรือเมื่อได้ยกน้ำหนักขึ้นแล้ว

9.  ดำเนินการให้สัญญาณตามปกติ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

10.ไม่อนุญาตให้ใครแม้ตัวพนักงานเองให้อยู่ใต้น้ำหนักที่กำลังยกขึ้น  หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วให้จัดเครนอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเริ่มต้น


เข้าชม 15854 ครั้ง
ย้อนกลับ หน้าบทความ